Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Εικόνες από τους χώρους καραντίνας που κρατούνται οι Κύπριοι που επέστρεψαν από το εξωτερικό

Εικόνες από τους χώρους καραντίνας που κρατούνται οι Κύπριοι που επέστρεψαν από το εξωτερικό

Πολλά είναι τα παράπονα που εκφράζουν πολίτες που βρίσκονται σε καραντίνα στους χώρους που όρισε το κράτος.

Πολίτες μιλώντας στο OMEGA αναφέρθηκαν στις συνθήκες αλλά και στο γεγονός ότι δεν τους παρέχεται κάποια βοήθεια.

222

Πάντως ενδεικτικές είναι οι εικόνες που

0000

απέστειλε πολίτης στο OMEGA.

Leave a Comment