Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Κεραμέως εδωσε Οικονομική στήριξη στην Εκκλησία για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα της

Κεραμέως εδωσε Οικονομική στήριξη στην Εκκλησία για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα της

Κεραμέως: Οικονομική στήριξη στην Εκκλησία για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα της

Η στήριξη θα δοθεί με έκτακτη επιχορήγηση για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν λόγω πανδημίας -Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων

0000

Οικονομική στήριξη στηνΕκκλησία, μέσωέκτακτης επιχορήγησης,προκειμένου να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας δίνει ηυπουργός Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΝίκη Κεραμέως.

Ηυπουργός κατέθεσε στη Βουλήτροπολογίαπου στηρίζει οικονομικά τηνΕκκλησία της Ελλάδοςκαι άλλουςθρησκευτικούς φορείςτης χώρας. Η έκτακτη επιχορήγηση δίνεται για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας και την κάλυψη έκτακτων αναγκών της λόγω κορωνοϊού, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί ΟικονομικώνΧρήστος Σταϊκούραςκαι Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΝίκη Κεραμέως.

Τούψος της επιχορήγησης που θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καθοριστεί μεΚοινή Υπουργική Απόφαση.Σύμφωνα με την τροπολογία, στην οποία δεν αναφέρεται το ύψος του ποσού και η οποία αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, η έκτακτη επιχορήγηση θα είναι αφορολόγητη.

Εκτός από τηνΕκκλησίατηςΕλλάδος,θα επωφεληθούν ηΕκκλησία


της Κρήτης, οι Ιερείς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα του Ν. 4301/2014.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο κατεπείγον σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και προβλέπει ότι «το Δημόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωvοϊού COVID – 19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο».

Επιπλέον προβλέπεται πως «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή».

Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων

Την παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσειςΙεροδιδασκάλων,Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας η οποία κατατέθηκε, προς ψήφιση χθες, στη Βουλή από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Πηγή : protothema.gr

Leave a Comment