Ψυχαγωγία Ενημέρωση

ΟΑΕΔ: Πώς να αποκτήσετε το νέο ειδικό βοήθημα των 720 ευρώ

ΟΑΕΔ: Πώς να αποκτήσετε το νέο ειδικό βοήθημα των 720 ευρώ

ΟΑΕΔ: Νέο ειδικό βοήθημα αναμένεται να δοθεί στους ανέργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 60 ένσημα εντός του έτους που απολύθηκαν.

Επίσης, να μη λαμβάνουν τακτικό βοήθημα ανεργίας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει τρίμηνο βοήθημα 240 ευρώ. Το βοήθημα θα δοθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι, ο δικαιούχους του ειδικού βοηθήματος αναμένεται να λάβει 720 ευρώ.

Αναλυτικά:

Η διαδικασία

Οι εγγεγραμμένοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 60 ένσημα εντός του έτους που προηγείται του τριμήνου. Επίσης, δεν πρέπει να υπάγεται σε επαγγέλματα, τα οποία δεν δικαιούνται εποχικό επίδομα. Από εκεί και πέρα, ο άνεργος μπορεί να πάρει

3 φορές ειδικό επίδομα σε ένα έτος. Τέλος, ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα πρέπει να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Οι πολίτες έχουν σχηματίσει «ουρά» έξω από τον ΟΑΕΔ.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ποσό να μην αυξάνεται κάθε ημερολογιακό έτος πάνω από 293 ευρώ. Μάλιστα, για το 2018 να ανέρχεται στα 11.445,34 ευρώ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πολιτών μπορούν να γίνουν στα ΚΕΠ, ηλεκτρονικά στο oaed.gr ή αυτοπροσώπως σε κάποια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για να λάβει κάποιος το ειδικό επίδομα είναι το πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας (σ.σ. σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης). Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να έχει δελτίο ανεργίας σε ισχύ, αλλά και IBAN στο οποίο να εμφανίζεται ο ίδιος ως πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού της τραπέζης.

Leave a Comment